Privacy

Privacy

Recreatief BV verzamelt ten behoeve van haar dienstverlening persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot de klant. Recreatief BV verstrekt die persoongegevens aan de partners ten behoeve van de bemiddeling en aan eventuele derde, voor het verzenden van de reserveringsbevestiging en aan door Recreatief BV ingeschakelde dienstverleners.

Recreatief BV kan de persoonsgegevens ook gebruiken voor het verzenden van e-mails om de klant te informeren over haar dienstverlening en over het aanbod op de website en voor de verzending van een elektronische nieuwsbrief indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

Recreatief BV kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies, teneinde de dienstverlening optimaal te laten verlopen.

Recreatief BV staat ervoor in dat de persoonsgegevens technisch en organisatorisch zijn beschermd en niet toegankelijk zijn voor onbevoegde kennisneming en onbevoegd gebruik daarvan.

De klant kan te allen tijde haar/zijn persoonsgegevens inzien en laten wijzigen indien de gegevens onjuist of niet actueel zijn. De klant kan Recreatief BV verzoeken om geen reclame e-mails te sturen of om de persoonsgegevens uit haar bestand te verwijderen.